De Stichting Kerkelijk Erfgoed Dijkstraat Appingedam (SKEDA) beoogt het bijeenbrengen van financiële middelen voor restauratie en instandhouding van het kerkgebouw met de bijbehorende pastorie aan Dijkstraat 73 en 75 te Appingedam.

Sinds 2014 zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI's) verplicht hun financiële jaarverslagen online te publiceren. Deze zijn op het volgende webadres te vinden:

https://www.gkv.nl/anbi/Appingedam/