Hartelijk welkom!

Kerkgebouw

Als kerkgenootschap hebben we 67 jaar gekerkt in de oude synagoge aan de Broerstraat in Appingedam. Enige jaren geleden hebben wij de gereformeerde kerk aan de Dijkstraat aangekocht. Na de verbouwing en restauratie houden we daar sind mei 2014 onze kerkdiensten, midden in het centrum van Appingedam!

Wie zijn wij?

Onze gemeente telt rond de 225 leden en bestaat uit een mooie mix van kinderen, (jong)volwassenen en ouderen. Wij zijn lid van de gereformeerde kerken (vrijgemaakt) in Nederland.

Wat geloven wij?

Wat ons bindt, is onze relatie met God en zijn zoon Jezus Christus. In ons leven willen we Hem graag centraal zetten!

In het volgende stukje geeft onze predikant onze passie voor Jezus aan:

‘UREN PRATEN OVER JEZUS’

‘De een heeft wat met auto’s, de ander met vrouwen en weer iemand anders is gek 
van Manchester United. Ik kan uren praten over Jezus’. 
Dit is de passie van Jeffrey Sarpong, profvoetballer en volgeling van Jezus in één 
persoon. ‘Boodschapper van God op voetbalschoenen’ is de kop boven een verhaal 
over zijn missie in Voetbal International. 
Die passie van Jeffrey, die delen we in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in
Appingedam. Jezus heeft door zijn leven vol van lijden, zijn dood en zijn herleven
het leven van mensen zoals wij hersteld; wij hadden het totaal kapotgemaakt, Jezus
maakt het wonder boven wonder weer zoals het door God bedoeld is. Nu is het
leven nog dubbel: we maken veel moois mee in het leven, we kunnen genieten van
mensen om ons heen in het gezin, in de kerk, in de sport; we kunnen ook zomaar
te maken krijgen met verdriet, verlies en pijn door moeilijke ervaringen. Toch geeft
geloof in Jezus Christus houvast voor nu en voor de toekomst. 
Zo zijn wij als christenen in deze kerk ook boodschappers van God, soms op 
voetbalschoenen, vaker op eigentijdse schoenen van allerlei kleuren en vormen, van
hoge hak tot platte zool. Wij kunnen ook wel uren praten over Jezus, maar ook wel 
korter en krachtiger. Wil je meer over Hem ontdekken, kom dan langs in een dienst 
op zondag Dijkstraat 73 of neem kontakt op voor een gesprek (wal01721@planet.nl of 0596-
568854 (werkdagen: dinsdagmiddag t/m vrijdag). 
Jitse van der Wal, predikant GKV Appingedam